Babynabytek.cz   »   Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

 1. Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící odpověděl na tipovací otázku: "Kolik lidí se zapojí do soutěže?“ a to vložením číselné odpovědi do určeného pole v soutěžním portálu.
 2. Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící prokázal , že nakoupil na stránkách www.babynabytek.cz. To provede vložením soutěžního kódu do určeného pole v soutěžním portálu. Kód nalezne na soutěžním letáku, který obdrží v zásilce jako součást objednávky.
 3. Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící zadal do soutěžního portálu email, který zadával při vytváření objednávky. Na tento email vás budeme kontaktovat v případě výhry.
 4. V případě, že žádný ze soutěžících neodpoví na soutěžní otázku správně, vyhrává soutěžící s nejbližším tipem.
 5. V případě, že na soutěžní otázku odpoví správně více soutěžících, vyhrává soutěžící, který odpověděl dříve.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nekomunikace Výherce po dobu 5 dní od ohlášení výhry oslovit náhradního výherce.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 9. Soutěž probíhá souběžně v následujících zemích: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Chorvatsko.
 10. Kliknutím na tlačítko ,,Soutěžit“ , soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a také s uložením kontaktních informací (v rozsahu: email, v souladu s GPDR) po dobu trvání a vyhlášení soutěže.
 11. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
 12. Soutěže se můžete zúčastnit do 1.6. 2021