Babynabytek.cz   »   Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)


 • Správce osobních údajů: Babynabytek s.r.o., se sídlem č.p. 259, 739 85 Bukovec, IČO: 29441102, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod
 • sp. zn. C 53377, e-mail:info@babynabytek.cz.cz,web: www.babynabytek.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).


I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa. 

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., a to zejména formou obchodních sdělení (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) prostřednictvím e-mailu. 

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně. 

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat také tito zpracovatelé:

 • - marketingové a PR společnosti - zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
 • - poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
 • - provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.


V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůžeme zasílat. 

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • - požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • - požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • - vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • - požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • - přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • - odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.


Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@babynabytek.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.